MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

a) www.dressiofficial.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yeşillik Cad. No.268 35130 Karabağlar İzmir Türkiye adresinde mukim DRESSI Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “DRESSI” ve/veya “Şirket” olarak anılacaktır)

b) www.dressiofficial.com internet sitesinden alış veriş yapan / siteyi kullanan / siteye Üye olan internet kullanıcısı (“Üye” veya “Kullanıcı”)

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

DRESSI’nin internet üzerinden online olarak ürün satışı yaptığı www.dressiofficial.com adresinde üyelik sistemi, siteyi kullanma, siteye üye olma, siteden alış veriş yapma, sitedeki hizmetlerden yararlanma gibi hususlarda tarafların karşılıklı yükümlülüklerini belirler.

MADDE 3- HİZMETLERİN KAPSAMI

DRESSI’nin www.dressiofficial.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; DRESSI’ye ait www.dressiofficial.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye kargo firması tarafından DRESSI adına ayıpsız olarak teslimidir.

MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- DRESSI’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. DRESSI, www.dressiofficial.com’un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.
 2. DRESSI, www.dressiofficial.com’dan verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde ÜYE’ye teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.
 3. Sipariş teslimlerinde DRESSI adil bir sıra gözeterek bayilere teslimi gerçekleştirecektir.
 4. Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi DRESSI’nin güvenliğinde olup, bu bilgileri DRESSI ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.
 5. DRESSI işbu sözleşmeyle www.dressiofficial.com web sitesinde kayıtlı bulunan “Açık Rıza Metni”, “Aydınlatma Metni”, “Çerez Politikası”, “Gizlilik ve Güvenlik”, “KVKK Politikası”, “İade, İptal ve Teslimat Koşulları”na uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

B- ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Üye/Kullanıcı işbu sözleşmeyle www.dressiofficial.com web sitesini kullanmakla/sipariş vermekle sitedeki “Açık Rıza Metni”, “Aydınlatma Metni”, “Çerez Politikası”, “Gizlilik ve Güvenlik”, “KVKK Politikası” “İade, İptal ve Teslimat Koşulları”nın tamamını kabul etmiş sayılmaktadır.
 2. Üye/Kullanıcı, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.
 3. Sipariş vererek alışveriş yapan Üye bir defaya mahsus olmak üzere işbu sözleşme 2 nüsha olarak, imza yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelendikten sonra aşağıdaki belgelerle şirket adresine teslim etmek durumundadır. Sözleşmenin imza yetkilisi tarafından imzalanmamış olması halinde sözleşme geçersiz kabul edilebilecektir. Üye / Kullanıcı kendi kusuruna dayanıp geçersizlik iddiasında bulunamaz.
  a. İmza sirküleri (Sözleşmeyi imzalayan kişinin imza yetkilisi olduğunu gösteren belge)
  b. Şirket ticari sicil gazetesinin fotokopisi,
  c. Şirket vergi levhası
 4. ÜYE tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu, ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını, ve bu hallerde ÜYE’lik üyeliğinin DRESSI tarafından tek taraflı olarak sona ereceğini,
 5. www.dressiofficial.com’a kendisine verilen şifreyi korumakla yükümlü olup, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin ÜYE tarafından yapıldığını, ve bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin ÜYE tarafından yetkilendirildiğini,
 6. Verilen Siparişlerde DRESSI’nin belirlediği satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, ödemeleri kredi kartı ile ya da nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş girilemeyeceğini,
 7. Sisteme tanımladığı “kullanıcı adı”yla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağı,
 8. ÜYE’nin üye bilgilerinin kendi hatasından kaynaklı olarak 3. kişilerce öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan dolayı DRESSI’nin sorumlu olmayacağını,
 9. Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden DRESSI’in sorumlu olmayacağını,
 10. www.dressiofficial.com’da sunulan hizmetlere DRESSI tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi, ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, DRESSI’nin uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,
 11. Site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını (Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.)

kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’ nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’ nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

MADDE 6- YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında DRESSI aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir;

 1. Fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 2. www.dressiofficial.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan DRESSI hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 3. www.dressiofficial.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını, belirlemeye ve değiştirmeye DRESSI yetkilidir. Sipariş girildikten sora DRESSI yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile DRESSI’nin stok yapısı ile sınırlıdır. DRESSI siparişi aldıktan sonra, stok durumuna göre bu siparişi iptal etme ve ÜYE’nin ödemiş olduğu tutarı Cari hesabına iade etme hakkına sahiptir.
 4. Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı, kullanımı ile ilgili DRESSI tek taraflı olarak, her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
 5. DRESSI sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile ÜYE’ye ulaştırabilir.
 6. DRESSI mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde ÜYE’ye alış veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.
 7. DRESSI, ÜYE’nin www.dressiofficial.com’dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden DRESSI sorumlu değildir.
 8. İş bu sözleşme ÜYE tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylandıktan sonra DRESSI’ye gönderilmesinden sonra “Yönetici Kullanıcı adı” ve geçici şifre ÜYE’ye gönderilecektir. DRESSI bu sözleşmeyi imzalamış, veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan ÜYE’lerin, yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.
 9. DRESSI, ÜYE’lerin sisteme girişin olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
 10. DRESSI üyelerin dosyalarını saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı DRESSI sorumlu değildir.
 11. DRESSI gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkında sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

MADDE 7- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın da defter kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- GİZLİLİK

Taraflar, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra birbirlerine ait gizli bilgileri ve ticari sırları üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

MADDE 9- ÜRÜN TESLİMATI

DRESSI sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre, istediği dağıtım yöntemini kullanarak mümkün olan sürelerde ÜYE’ye teslim eder. DRESSI teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı ÜYE’nin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya, DRESSI’nin anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile gerçekleşmesi halinde, taşıma koşulları DRESSI tarafından belirlenmediği için bu teslimatta DRESSI sorumlu olmayacaktır.

Taşıma ücretleri ÜYE tarafından ödenir. ÜYE’nin sipariş verdiği malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti ÜYE’nin Cari hesabına borç kayıt edilecek, sipariş kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar Kredi Kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve DRESSI’nin bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar ÜYE tarafından tazmin edilecektir.

MADDE 10- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtiflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vesair) uygulanacaktır.

MADDE 11. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar (özellikle Covid-19 gibi), altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebepler mücbir sebeptir. “Mücbir Sebep”lerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri (geç teslimat ya da teslim edememe yükümlülüğü gibi yükümlülükler) askıya alınır.

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme DRESSI veya ÜYE’nin dilediği zamanda yazılı olarak bildirilmek şartıyla, sona erdirilebilir. Sözleşmenin feshi tarafların yüklendikleri borcu ortadan kaldırmaz.

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak karşılıklı imza altına alınmıştır.

ŞİRKET ÜNVANI            

DRESSI Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kaşe-İmza

ÜYE

Yetkili Adı ve Soyadı

Kaşe-İmza

EnglishTurkish
× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?