www.dressiofficial.com internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Genel Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası, Gizlilik ve Güvenlik Politikası başlıklı metinler ile gerekli aydınlatmanın şahsıma veri işlemesinden önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rızamın bir ürün veya hizmetin sunulmasına ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmamın ön şartı olarak ileri sürülmediğini, veri işleme ile ilgili bütün konularda tarafıma açık ve anlaşılır bilgi verildiğini, elde edilecek kişisel verilerimin hangi amaçla kullanılacağının tarafımdan anlaşıldığını ve ilgili politika ile belgeleri eksiksiz okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerimin, alan adı tahsis işlemlerimi yapmak ve yürütmek için veri sorumlusu sıfatıyla DRESSI Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından www.dressiofficial.com internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası ve Gizlilik ve Güvenlik Politikası metinleri çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin yapılmasına, dilendiği takdirde uygun göreceği veri sorumluları eliyle bu işlemlerin bir kısmını ve/veya tamamını yapılmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkilerinin gereği olarak çözüm ortağı olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına kendi özgür iradem ile rıza gösteriyorum.

DRESSI tarafından, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Bilgilendirme metninde belirtilen kişisel verilerin ilgili kişilerin platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, İlgili Kişiye özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve İlgili Kişiye iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işlemesini ve bu verileri paylaşmasını kabul ediyor ve onaylıyorum.

DRESSI tarafından alınmış, alınacak olan tüm bilgilerimin yasa hükümleri çerçevesinde ilgili tüm sistemlere işlenmesine, kamu kurum ve kuruluşları, DRESSI’nin ticari veya hukuki ilişki içinde olduğu yurt içi ve yurt dışındaki şirket, banka, şahıs ya da kurumlarla paylaşılmasına, bunlara aktarılmasına açıkça rızam bulunmaktadır.

EnglishTurkish
× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?